آچار اسپرینکلر

کد محصول:

آچار اسپرینکلر هارنس ابزاری است که با ایجاد خط تراز از سقف و با نیروی متعارف موجب نصب دقیق اسپرینکلرها می شود و از آسیب دیدگی بدنه و حباب پیشگیری می کند.

آچار اسپرینکلر هارنس در دو نوع جهت اسپرینکلرهای عادی و اسپرینکلر مخفی تولید شده اند.

  • مشخصات فنی
محصولات مشابه