اسپرینکلر پنجره ای هارنس

کد محصول: HS-W

اسپرینکلر پنجره ای  هارنس بارنده آبفشان خودکار بدون حباب شیشه ای هستند که مطابق با استاندارد ها و گواهینامه های داخلی(سازمان ملی استاندارد ایران به شماره 1-22253) و بین المللی مانند CE , VDS ,LPCB ,FM , ULطراحی و تولید شده اند.

بارنده های آبفشان بایستی مطابق ضوابط بین المللی مانندNFPAیاEN12845 و الزامات سازمان متولی آتش نشانی و نظام مهندسی طراحی و نصب گردند.

  • مشخصات فنی
  • خلاصه محصول
محصولات مشابه