در برخی فضاها جهت اتصال بارنده به شبکه اصلی لوله ها و جانمایی دقیق در مکان مورد نظر بایستی از رابط انعطاف پذیر (لوله فلکسیبل) که قابلیت فرم دهی دارند به جای اتصال ثابت استفاده نمود و این لوله ها بایستی دارای فشار کاری استاندارد جهت نصب در سیستم بارنده باشند و دارای سایز بندی از ۷۸ سانتی متر تا ۱۸۳ سانتی متر می باشد.

Harness Flexible Sprinkler Hose connects the sprinkler to the branch line. The flexible stainless steel hose and fittings are particularly suited for use in suspended ceiling applications. The Rapidrop assembly comes with one stainless steel flexible hose, one branch line connection nipple, one sprinkler reducer and a set of fixing brackets. Flexible stainless steel hoses are available in lengths 780 – 1830mm (31” – ۷۲”) with either ½” or ¾” NPT / BSPT threaded outlets.
.

http://www.harnessfireprotection.com/wp-content/uploads/2020/06/Pipe.pdf