بعد از عملکرد یک بارنده و اطفا حریق در یک فضا و خروج آب از بارنده ها جهت کامل تخلیه نشدن آب و کنترل آب ورودی در هر طبقه و هدر نرفتن بی رویه آب ،منبع ذخیره آب ، بهتر است از یک شیر کنترلی استفاده شود که ما یک پکیج کامل به نام زون اسمبلی پیشنهاد می گردد . زون اسمبلی تشکیل شده از شیر پروانه ای ، فلو دتکتور ، شیر تست و تخلیه که به روی لوله های بارنده سر خط ورودی هر طبقه نصب می گردد که عملکرد باز و بسته شدن شیر پروانه ای به سیستم اعلام حریق مانیتور شده و همچنین فلو دتکتور از زمانیکه بارنده یک خط عمل نماید به سیستم اعلام حریق فرمان می دهد و شیر های تست و تخلیه نیز در زمان تعمیر و نگهداری بدون تست مخرب می تواند عملکرد بارنده ها و خروجی آب آن طبق استاندارد و عملکرد پمپ و … را آزمایش نموده و بصورت دائم و اتوماتیک عملکرد کلیه بارنده ها و خطوط اصلی به روی سیستم اعلام حریق مانیتور می گردد .

Product Description Harness Figure 220 Wafer Butterfly Valve is a rotary type valve with a visual indication of whether the valve is in fully open position ornot. Butterfly valves are commonly used in fire protection systems as system control valves, sectional or pump water control valves. These valves have been designed with minimum flow restriction and pressure loss when in fully open position. To reduce the risk of awater hammer Rapidrop Butterfly Valves are provided with a slow close hand wheel operation gearbox. Factory installed double tamper switch for indoor and outdoor use,complete with 1m flying lead.

http://www.harnessfireprotection.com/wp-content/uploads/2020/06/zone-assembly.pdf