عملکرد اسپرینکلر مخفی (کانسیلد)

کاربرداسپرینکلر مخفی :

استفاده از اسپرینکلرهای عادی در فضاهای مختلف باعث تخریب زیبایی محیط می گردد و لذا  پیشنهاد می شود در محیط های لوکس از اسپرینکلر مخفی (توکار)  استفاده گردد. اسپرینکلر های کانسیلد درون یک قاب مخصوص کار شده اند که به صورت عقب رفته نصب می گردند و قاب آنها هم سطح با سقف می باشد.

در فضاهایی که حفظ زیبایی اهمیت دارد از اسپرینکلرهای مخفی استفاده می شود. از جمله این فضاها به محیط های لوکس ، هتل ها ، ساختمان های اداری و تجاری ، فرودگاه ها و … میتوان اشاره کرد.

نحوه عملکرد اسپرینکلر مخفی :

اسپرینکلر مخفی قالبا توسط یک پایه به قاب اسپرینکلر متصل می گردد که در زمان افزایش دما صفحه قاب جدا شده و اسپرینکلر به سمت پایین حرکت کرده و پس از تشخیص حرارت اقدام به انجام عملیات اطفاء حریق می نماید.