دریافت گواهینامه های بین المللی ISO

صنایع مهندسی هارنس در جهت ارتقای کیفیت محصولات تولیدی ، موفق به دریافت گواهینامه های بین المللی ایزو ۱۴۰۰۱ – ایزو ۴۵۰۰۱ – ایزو ۹۰۰۱ – ایزو ۱۰۶۶۸ – ایزو ۱۷۰۲۵ و گواهینامه IMS گردید.