هارنس مدل ۴۰۰- HS :

بارنده های مخفی (دکوراتیو) خودکار (افشانه آب) با حباب شیشه ای  هستند که مطابق با استاندارد ها و گواهینامه های داخلی(سازمان ملی استاندارد ایران) ۱-۲۲۲۵۳ و بین المللی مانند CE , VDS ,LPCB ,FM , ULطراحی و تولید شده اند. بارنده های حریق استاندارد بایستی مطابق ضوابط بین المللی مانندNFPAیاEN12845 و الزامات سازمان متولی آتش نشانی و نظام مهندسی طراحی و نصب گردند. بارنده های مخفی، الگوی پاشش نیم کروی را در زیر صفحه منحرف کننده خود ایجاد می کنند. در شرایط حریق ، حرارت موجب می شود تا مایع در حباب شیشه ای منبسط شود که باعث ترکیدن حباب و رها سازی مکانیزم دقیق آب بندی بارنده (شامل فنر ارتجاعی صفحه نشیمن حباب و   Bellevile spring )و پاشش آب می گردد. آب پس از برخورد با صفحه منحرف کننده با الگوی ثابت و یکنواخت به سمت آتش اسپری می شود که باعث اطفا و یا کنترل حریق  می گردد.

مراقبت و نگهداری  :

با توجه به اینکه در کلیه فضاها نیاز به بارنده می باشد بایستی مطابق استاندارد ها و ضوابط از بارنده های معتبر و با استاندارد های داخلی و یا بین المللی استفاده گردد که بتواند فشار کاری مورد نیاز را تحمل نموده و همچنین به صورت اشتباه و با خطا عمل ننماید و همچنین عملکرد صحیح داشته باشد . بعد از نصب بارنده های معمولی زائده ای از سقف بیرون آماده و در معماری و ظاهر ساختمان تاثیر گذار می باشد و باتوجه به اینکه حباب بارنده بیرون از سقف و بدون محافظ می باشد در صورت ضربه و یا حرارت عمدی عمل نموده و حجم زیادی از آب را در ساختمان تخلیه می نماید و از آنجائیکه مجرای خروجی آب تعبیه نشده و کف ها نیز ایزوگام و… نگردیده است برای کل ساختمان و سازه مشکلات عدیده ای را به وجود می آورد . بنابراین توصیه می گردد از بارنده های مخفی که به صورت توکار مانند شکل نصب می گردد استفاده شود. عملکرد بارنده به نحوی است که در دمای ۵۷ درجه کفی از کاور مخفی جدا شده و خورشیدی(Deflector) توسط پین ها به پایین می افتد و حباب شیشه ای حساس به حرارت زمانی که دمای محیط به دمای عملکردی می رسد ، شکسته شده و مسیر آب را باز می کند و آب بر روی صفحه منحرف کننده به صورت یکنواخت جاری می شود تا چتر پوشش را ایجاد نماید و موجب اطفا یا کنترل آتش می گردد.

Concealed Sprinkler Identification Number HS-400 (Standard). All Harness sprinklers are manufactured with the time proven PTFE coated Belleville washer seal used by all major sprinkler manufacturers to ensure long life and safe operation. The concealed sprinkler head is specifically designed to deliver excellenta esthetic appeal to the discerning designer. Our smaller,low profile cover plate ensures that the product is less obtrusive than other designs and the plate is available in a wide range of designer colours. One piece design, with up to 1/2inch(12mm) adjustment allows installation and testing of the system prior to installing the cover plate. Available in quick response and standard response for all applications.

http://www.harnessfireprotection.com/wp-content/uploads/2020/06/makhfi.pdf
.