هارنس مدل HV-W:

بارنده سیلابی جهت نمای ساختمان (پنجره ای ) هارنس مدل HS-W بارنده های باز با مورد مصرف خارج از ساختمان هستند که به منظور محافظت از پنجره ها ، دیوار ها و سقف هایی که در معرض حریق می باشند به کار برده می شوند . تخلیه این نازل ها در جهات مختلف ، یک الگوی پاشش فن مانند ۱۸۰ درجه را تولید می کند. به منظور ایجاد یک پرده آبی این نازل ها در سیستم های دلوج دستی یا خودکار نصب می شوند . توجه : گواهینامه های تایید بین المللی در صورت نیاز قابل ارائه هستند. این بارنده ها در سایز های ۲/۱ اینچ و ۴/۳ اینچ بصورت پاشش ۱۸۰ و ۳۶۰ درجه ای تولید می گردد و جهت حفاظت از نماهای ساختمان بلند مرتبه که قابل اشتعال می باشند استفاده می گردند.

Harness Model HS-W Window Sprinklers are non-automatic, open, “outside” sprinklers intended forprotection of windows, walls, and roofs against exposure fires. The directional discharge pro-duces a flat 180° fan-shaped spray pattern. Used to produce a water curtain, they are installed on manual or automatic deluge systems.

http://www.harnessfireprotection.com/wp-content/uploads/2020/06/Window.pdf