دفتر اصفهان

صنایع مهندسی هارنس به منظور توسعه شبکه فروش محصولات اطفاء حریق دارای نشان استاندارد ملی در سطح کشور ، بدینوسیله  “شرکت خدمات ایمنی و آتش نشانی شهروخانه” را به آدرس خیابان چهارباغ بالا ، روبروی زمزم ، مجتمع کاویان شماره ۱۱۰ و شماره تماس ۰۳۱۳۴۰۰۴  در استان اصفهان  معرفی می نماید.